Logo des Oö. Landesarchives - Link zur Startseite
KontaktSitemap
Oö. Landesarchiv

  
AKTUELL
Neuerscheinung: Oberösterreich 1918-1938 IV
Das Landesarchiv ist am 17. Mai geschlossen
Neue Direktorin des Oö. Landesarchivs ernannt
Aktendigitalisierung
Internetzugang im Lesesaal und Pausenraum
Veranstaltungen
Pfarrmatriken Online

Srdečně Vás vítáme na domovské webové stránce zemského archívu Horního Rakouska !

Zde najdete nejdůležitější informace o zemském archívu Horního Rakouska. Jedná se o kulturní zařízení v Horním Rakousku, které Vám nabízí své služby a kde naleznete také stav archívu.

Kromě toho obdržíte užitečné pokyny pro zacházení s historickými údaji a dovíte se něco o praktické práci archívu.
Všeobecné historické údaje o Horním Rakousku najdete na domovské webové stránce Horního Rakouska www.land-oberoesterreich.gv.at pod bodem menu "Unser Land" a také na domovské webové stránce "Forum Geschichte" na webové adrese www.ooegeschichte.at.

 

  Naše otevírací doby:
Oö. Landesarchiv  Pondĕlí 8.30 - 17.00 Uhr
4020 Linz, Anzengruberstraße 19 Úterý    8.30 - 17.00 Uhr
Telefon: (+43 732) 7720-146 01 Středa  8.30 - 17.00 Uhr
Fax: (+43 732) 7720-146 19 Čtvrtek 8.30 - 17.00 Uhr
E-Mail: landesarchiv@ooe.gv.at